KARAR:1
Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 22.01.2018 tarih ve 1251 sayılı GS1 Aidatı hakkındaki yazısı görüşüldü.
Odamız üyesinin GS1 Barkod Aidatları hakkında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden gelen cevabi yazının ilgili Odamız üyesine bildirilmesine.06.02.2018/43

KARAR:2
Yönetim Kurulumuz tarafından Meslek Komitelerine havale edilen Üye Memnuniyet Anketinin komite ve meslek grubu üyelerimiz tarafından cevaplandırılması hususu görüşüldü.
Odamız Üye Memnuniyet anketi komite üyelerimiz tarafından cevaplanmış olup, meslek grubu üyelerimizin de ankete katılımının sağlanması için komite üyelerimiz tarafından çalışmalar yapılmasına karar verilmiştir.06.02.2018/43

KARAR:3
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.06.02.2018/43

KARAR:4
Dilek ve temenniler dinlendi.06.02.2018/43
Haber Tarihi : 31/5/2018
Paylaş