KARAR:1
Sanayi ve Ar-Ge Servisi Teknik Personeli Ufuk Ali AYGEN'in Mesleki Yeterlilik Belgesi hakkında hazırlamış olduğu sunum dosyası görüşüldü.
Malumat hasıl olduğuna.06.02.2018/66

KARAR:2
Halk Eğitim Merkezi ve Çıraklık Eğitim Merkezinden klima, ısıtma, soğutma sistemleriyle ilgili meslek grubu üyelerimizin elemanlarına yönelik aldırabilecekleri eğitim içerikleri, sertifikalandırılma ve eğitim süreleriyle ilgili bilgi alınarak komitemize sunulmasına.06.02.2018/66

KARAR:3
Yönetim Kurulumuz tarafından Meslek Komitelerine havale edilen Üye Memnuniyet Anketinin komite ve meslek grubu üyelerimiz tarafından cevaplandırılması hususu görüşüldü.
Odamız Üye Memnuniyet anketi komite üyelerimiz tarafından cevaplanmış olup, meslek grubu üyelerimizin de ankete katılımının sağlanması için komite üyelerimiz tarafından çalışmalar yapılmasına karar verilmiştir.06.02.2018/66

KARAR:4
Meslek grubu üyelerimizden Suat KAYAALP, Mutlu AYDIN ve Hilmi BAKKALOĞLU'nun katılımıyla İklimlendirme ve klimacı üyelerimizin sektör sorunları değerlendirildi.06.02.2018/66

KARAR:5
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.06.02.2018/66

KARAR:6
Dilek ve temenniler dinlendi.06.02.2018/66
Haber Tarihi : 31/5/2018
Paylaş