KARAR:1
Sanayi ve Ar-Ge Servisi Teknik Personeli Ufuk Ali AYGEN'in Mesleki Yeterlilik Belgesi hakkında hazırlamış olduğu sunum dosyası görüşüldü.
Malumat hasıl olduğuna.22.02.2018/56

KARAR:2
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.22.02.2018/56

KARAR:3
Dilek ve temenniler dinlendi.22.02.2018/56
Haber Tarihi : 31/5/2018
Paylaş