KARAR:1
Yönetim Kurulumuz tarafından komitemize havale edilen Odamız Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesinin Geyve bölgesindeki kadınların istihdamına yönelik projeyle ilgili talep edilen tefrişat malzemeleri alımıyla ilgili kararı görüşüldü.
Geyve Belediyesi ile Odamız Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesinin işbirliğinde yapılması planlanan Geyve bölgesindeki kadınların istihdamına yönelik projeyle ilgili talep edilen tefrişat malzemeleriyle ilgili araştırma yapılmış olup, malzemelere ait fiyat çalışması ekte yer almaktadır.23.02.2018/54

KARAR:2
Sanayi ve Ar-Ge Servisi Teknik Personeli Ufuk Ali AYGEN'in Mesleki Yeterlilik Belgesi hakkında hazırlamış olduğu sunum dosyası görüşüldü.
Malumat hasıl olduğuna.23.02.2018/54

KARAR:3
Yönetim Kurulumuz tarafından Meslek Komitelerine havale edilen Üye Memnuniyet Anketinin komite ve meslek grubu üyelerimiz tarafından cevaplandırılması hususu görüşüldü.
Odamız Üye Memnuniyet anketi komite üyelerimiz tarafından cevaplanmış olup, meslek grubu üyelerimizin de ankete katılımının sağlanması için komite üyelerimiz tarafından çalışmalar yapılmasına karar verilmiştir.23.02.2018/54

KARAR:4
Piyasadaki talep daralmasından dolayı beyaz eşya ve mobilya sektöründe KDV ve ÖTV oranlarının iyileştirilmesi hususunda Yönetim Kurulumuzca gerekli girişimlerde bulunulmasına.23.02.2018/54

KARAR:5
Afrin'deki zeytin dalı operasyonu ile ilgili, Oda mensupları olarak her türlü desteğe hazır olup, devletimizin ve milletimizin yanındayız.23.02.2018/54

KARAR:6
Piyasaların hareketlenmesi için KOSGEB ve KGF çatısı altında kredi çalışmalarının hızlandırılması hususunda Yönetim Kurulumuzca gerekli girişimlerde bulunulmasına.23.02.2018/54

KARAR:7
KOSGEB, İŞKUR ve SGK Sakarya İl Müdürlüklerine sektörümüzdeki sorunlarla ilgili görüşmek için komite üyelerimizce ziyaretlerin gerçekleştirilmesine, söz konusu ziyaretlerle ilgili Özel Kalem Servisi tarafından gerekli randevuların alınmasına, Basın ve Halkla İlişkiler Servisi tarafından yerel basında haber yapılmasına.23.02.2018/54

KARAR:8
Bankacılık sektörünün uygulamış olduğu ticari kredilerin, tüketici kredilerinin ve kredi kartı komisyon oranlarının ciddi oranda yüksekliği piyasayı olumsuz yönde etkilemektedir. Konu hakkında Yönetim Kurulumuzca gerekli girişimlerde bulunulmasına.23.02.2018/54

KARAR:9
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.23.02.2018/54

KARAR:10
Dilek ve temenniler dinlendi.23.02.2018/54
Haber Tarihi : 31/5/2018
Paylaş