KARAR:1 
Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C. Sakarya 1. İş Mahkemesinin 23/01/2018 tarih ve 2017/552 Esas sayılı yazısı görüşüldü.
Dava konusu, ortalama 10 yıllık mesleki kıdeme sahip ve grafik tasarım personeli olarak çalışan bir kişinin 2017 yılı Şubat ayı itibariyle alabileceği emsal ücretin, aralarında özel bir sözleşme yok ise belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret miktarı olabileceğinin ilgili mahkemeye bildirilmesine.08.02.2018/58

KARAR:2
Sanayi ve Ar-Ge Servisi Teknik Personeli Ufuk Ali AYGEN'in Mesleki Yeterlilik Belgesi hakkında hazırlamış olduğu sunum dosyası görüşüldü.
Malumat hasıl olduğuna.08.02.2018/58

KARAR:3
Yönetim Kurulumuz tarafından Meslek Komitelerine havale edilen Üye Memnuniyet Anketinin komite ve meslek grubu üyelerimiz tarafından cevaplandırılması hususu görüşüldü.
Odamız Üye Memnuniyet anketi komite üyelerimiz tarafından cevaplanmış olup, meslek grubu üyelerimizin de ankete katılımının sağlanması için komite üyelerimiz tarafından çalışmalar yapılmasına karar verilmiştir.08.02.2018/58

KARAR:4
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.08.02.2018/58

KARAR:5
Dilek ve temenniler dinlendi.08.02.2018/58
Haber Tarihi : 31/5/2018
Paylaş