KARAR:1 
Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen Grupel Elektrik Elektronik İnşaat Makina Temizlik Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi'nin 2 adet fatura tasdiki hakkındaki 07.03.2018 tarihli yazısı görüşüldü.
Komitemizce yapılan araştırma ve değerlendirme sonucu yazı konusu Grupel Elektrik Elektronik İnşaat Makina Temizlik Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi'nin 05.03.2018 tarih ve A232083 seri sıra nolu ve 05.03.2018 tarih A232084 seri sıra nolu faturaları piyasa rayiçlerine uygun görülmüş olup fatura tasdikinin Odamız Ticaret ve Belgeler Servisi'nce yapılmasına.08.03.2018/59

KARAR:2
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.08.03.2018/59

KARAR:3
Dilek ve temenniler dinlendi.08.03.2018/59
Haber Tarihi : 31/5/2018
Paylaş