KARAR:1
06 Mart 2018 Salı Günü saat 10:00'da Odamızda sigorta acentelerinin sorunların değerlendirileceği genişletilmiş komite toplantısı gerçekleştirilmesine. Toplantıyla ilgili masrafların Oda bütçesinden karşılanmasına, ilgili çalışmaların Ticaret ve Belgeler Servisi tarafından yapılmasına, gerçekleştirilecek toplantıya Sakarya Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümlerinden ilgillerin Ticaret ve Belgeler Servisi tarafından yazı yazılarak davet edilmesine.22.02.2018/62

KARAR:2
Sanayi ve Ar-Ge Servisi Teknik Personeli Ufuk Ali AYGEN'in Mesleki Yeterlilik Belgesi hakkında hazırlamış olduğu sunum dosyası görüşüldü.
Malumat hasıl olduğuna.22.02.2018/62

KARAR:3
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar görüşüldü.22.02.2018/62

KARAR:4
Dilek ve temenniler dinlendi.22.02.2018/62
Haber Tarihi : 31/5/2018
Paylaş