KARAR:1
Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. Sakarya 1. İş Mahkemesi'nin 2017/786 Esas sayı ve 29/01/2018 tarihli yazısı görüşüldü.
Dava konusu, 10 yıllık kıdemi bulunan ve montaj ustası olarak çalışan bir işçinin 2017 yılında alabileceği net ve brüt ücretinin, aralarında özel bir sözleşme yok ise belirtilen tarihte yürürlükteki asgari net ve brüt ücret miktarı olabileceği kanaatimizin ilgili Mahkeme'ye bildirilmesine.14.02.2018/57

KARAR:2
Sanayi ve Ar-Ge Servisi Teknik Personeli Ufuk Ali AYGEN'in Mesleki Yeterlilik Belgesi hakkında hazırlamış olduğu sunum dosyası görüşüldü.
Mesleki Yeterlilik Belgesi hakkındaki sunumun Bilişim ve Planlama Servisi tarafından meslek grubu üyelerimize toplu mail ile gönderilmesine.14.02.2018/57

KARAR:3
Yönetim Kurulumuz tarafından Meslek Komitelerine havale edilen Üye Memnuniyet Anketinin komite ve meslek grubu üyelerimiz tarafından cevaplandırılması hususu görüşüldü.
Odamız Üye Memnuniyet anketi komite üyelerimiz tarafından cevaplanmış olup, meslek grubu üyelerimizin de ankete katılımının sağlanması için komite üyelerimiz tarafından çalışmalar yapılmasına karar verilmiştir.14.02.2018/57

KARAR:4
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.14.02.2018/57

KARAR:5
Dilek ve temenniler dinlendi.14.02.2018/57

Haber Tarihi : 31/5/2018
Paylaş