KARAR:1
Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. Sakarya 1. İş Mahkemesi'nin 2014/1362 Esas sayı ve 14/02/2018 tarihli yazısı görüşüldü.
Dava konusu, metallerin makinede işlenmesi (torna, tesfiye işleri, metal parçaları delme, tornalama, frezeleme, rendeleme, parlatma, oluk açma, perdahlama, birleştirme, kaynak yapma vb faaliyetler) faaliyet alanında hizmet veren şirkette 12 yıllık mesleki kıdemi olan ve ustabaşı olarak çalışan bir kişinin 2014 yılı Ağustos ayı itibariyle alabileceği emsal ücretin, aralarında özel bir sözleşme yok ise Agi dahil 1.130TL olabileceği kanaatimizin ilgili Mahkeme'ye bildirilmesine.14.03.2018/58

KARAR:2
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.14.03.2018/58

KARAR:3
Dilek ve temenniler dinlendi.14.03.2018/58
Haber Tarihi : 31/5/2018
Paylaş