KARAR:1
Sanayi ve Ar-Ge Servisi Teknik Personeli Ufuk Ali AYGEN'in Mesleki Yeterlilik Belgesi hakkında hazırlamış olduğu sunum dosyası görüşüldü.
Malumat hasıl olduğuna.26.02.2018/54

KARAR:2
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.26.02.2018/54

KARAR:3
Dilek ve temenniler dinlendi.26.02.2018/54
Haber Tarihi : 31/5/2018
Paylaş