26.Meslek Komitesi 22 Şubat 2018 Perşembe Günü Toplantı Kararları

KARAR:1
Sanayi ve Ar-Ge Servisi Teknik Personeli Ufuk Ali AYGEN'in Mesleki Yeterlilik Belgesi hakkında hazırlamış olduğu sunum dosyası görüşüldü.
Malumat hasıl olduğuna.22.02.2018/58

KARAR:2
Yönetim Kurulumuz tarafından Meslek Komitelerine havale edilen Üye Memnuniyet Anketinin komite ve meslek grubu üyelerimiz tarafından cevaplandırılması hususu görüşüldü.
Odamız Üye Memnuniyet anketi komite üyelerimiz tarafından cevaplanmış olup, meslek grubu üyelerimizin de ankete katılımının sağlanması için komite üyelerimiz tarafından çalışmalar yapılmasına karar verilmiştir.22.02.2018/58

KARAR:3
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.22.02.2018/58

KARAR:4
Dilek ve temenniler dinlendi.22.02.2018/58
31.05.2018
Copyrigt © 2018 SATSO
İş İlanları Sakarya