KARAR:1
Odamıza gelen ve Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen T.C. Pamukova Kaymakamlığı Malmüdürlüğü'nün 07/02/2018 tarih ve 77494016-150.02.02-40 sayılı kiralama hakkındaki, Ali HALDIZ ve Mücahit ASLAN'ın 14/02/2018 tarihli değer tespiti hakkındaki yazıları görüşüldü.
İlgili kurumdan gelen bedel tespit taleplerinin Komite Üyemiz Emrullah TERZİOĞLU tarafından yapılmasına, tespit edilecek fiyatların adı geçen kuruma yazılı olarak bildirilmesine.19.02.2018/61

KARAR:2
Odamıza gelen ve Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen T.C. Ferizli Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 17/01/2018 tarih ve 2015/32 Esas sayılı yazısı görüşüldü. 
Dava konusu, talep edilen emsal kira sözleşmelerinin Odamızda olmadığı bilgisinin ilgili mahkemeye bildirilmesine.19.02.2018/61

KARAR:3
Odamıza gelen ve Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen T.C. Ferizli Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 17/01/2018 tarih ve 2016/181 Esas sayılı yazısı görüşüldü. 
Dava konusu, talep edilen emsal kira sözleşmelerinin Odamızda olmadığı bilgisinin ilgili mahkemeye bildirilmesine.19.02.2018/61

KARAR:4
Odamıza gelen ve Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen T.C. Ferizli Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 07/02/2018 tarih ve 2018/26 Esas sayılı yazısı görüşüldü. 
Dava konusu, talep edilen emsal kira sözleşmelerinin Odamızda olmadığı bilgisinin ilgili mahkemeye bildirilmesine.19.02.2018/61

KARAR:5
Odamıza gelen ve Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen T.C. Ferizli Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 15/02/2018 tarih ve 2015/110 Esas sayılı yazısı görüşüldü. 
Dava konusu, talep edilen emsal kira sözleşmelerinin Odamızda olmadığı bilgisinin ilgili mahkemeye bildirilmesine.19.02.2018/61

KARAR:6
Odamıza gelen ve Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 06/02/2018 tarih ve 2182 sayılı kamuda alt işveren işçilerinin kadroya alınması hakkındaki yazısı görüşüldü. 
Kamuda alt işveren işçilerinin kadroya alınması hakkında komitemiz tarafından yapılan çalışmaların ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden Odamıza gelen yazının meslek grubu üyelerimize Bilişim ve Planlama Servisi tarafından toplu mail ile gönderilmesine.19.02.2018/61

KARAR:7
Sanayi ve Ar-Ge Servisi Teknik Personeli Ufuk Ali AYGEN'in Mesleki Yeterlilik Belgesi hakkında hazırlamış olduğu sunum dosyası görüşüldü.
İlgili sunum değerlendirilmiş olup meslek grubu üyelerimiz arasında yer alan Ortak Sağlık Güvenlik Birimi işinde faaliyet gösteren firmalar ile 23 Şubat 2018 Cuma günü saat 17:30'da Odamızda toplantı yapılmasına, toplantıyla ilgili Basın ve Halkla İlişkiler Servisi tarafından yerel basında haber yapılmasına.19.02.2018/61

KARAR:8
Yönetim Kurulumuz tarafından Meslek Komitelerine havale edilen Üye Memnuniyet Anketinin komite ve meslek grubu üyelerimiz tarafından cevaplandırılması hususu görüşüldü.
Odamız Üye Memnuniyet anketi komite üyelerimiz tarafından cevaplanmış olup, meslek grubu üyelerimizin de ankete katılımının sağlanması için komite üyelerimiz tarafından çalışmalar yapılmasına karar verilmiştir.19.02.2018/61

KARAR:9
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.19.02.2018/61

KARAR:10
Dilek ve temenniler dinlendi.19.02.2018/61
Haber Tarihi : 31/5/2018
Paylaş