KARAR:1
Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen, T.C. Sakarya 1.İş Mahkemesinin 2017/961 Esas sayı ve 10/01/2017 tarihli yazısı görüşüldü. 
Dava konusu, 26/03/2014 – 17/08/2017 tarihleri arasında, yaklaşık 3 yıl kadar gerektiğinde pompacılık yapmak ön muhasebe işlemlerini yapmak hesapları (nakit-kredi kartı-veresiye işlemlerini kontrol edip toplamak olup) bu şekilde çalışan, bir işçinin 17/08/2017 ayında alabileceği emsal ücretin, aralarında özel bir anlaşma yok ise 2.000,00TL (İkiBinTürkLirası) olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye yazılı olarak bildirilmesine.28.02.2018/58

KARAR:2
Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen, Sakarya Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün 31.01.2018 tarih ve 86085621-590-E.650 sayılı, piyasa gözetim ve denetim işleri (genel) hakkındaki yazısı görüşüldü. 
Malumat hasıl olduğuna.28.02.2018/58

KARAR:3
Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 05/02/2018 tarih ve 2102 sayılı İçişleri Bakanlığı Genelgeleri hakkındaki yazısı görüşüldü. 
Malumat hasıl olduğuna.28.02.2018/58

KARAR:4
Sanayi ve Ar-Ge Servisi Teknik Personeli Ufuk Ali AYGEN'in Mesleki Yeterlilik Belgesi hakkında hazırlamış olduğu sunum dosyası görüşüldü.
Söz konusu sunum değerlendirilmiş olup, Mesleki Yeterlilik Belgesi hakkındaki sunumun Bilişim ve Planlama Servisi tarafından meslek grubu üyelerimize toplu mail ile gönderilmesine.28.02.2018/58

KARAR:5
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.28.02.2018/58

KARAR:6
Dilek ve temenniler dinlendi.28.02.2018/58

Haber Tarihi : 31/5/2018
Paylaş