KARAR:1

Meslek Grubumuzun üyeleri karşısında sadece rakamla ifade edilen bir tanım ile anılmak yerine örneğin (20.meslek grubu) grup üyelerinin faaliyetlerini ifade eden bir tanımla anılmasının gerekli olduğunu yaptığımız toplantı sonucunda değişiklik yapılarak “ Enerji ve Petrol Ürünleri ”  olarak  kullanılmasını, diğer gruplarda da meslek içeriklerinin belirtilmesinin faydalı olacağını arz ederiz.29.05.2018.02

 

 

 

            KARAR:2

Meslek  Grubumuzun tüm üyelerini bilgilendirmek,  sektördeki sıkıntı ve problemleri hızlı ve çabuk bir şekilde  çözüme kavuştura bilmek için Odamız tarafından meslek grubu üyelerimize e-mail ve sms ile bilgilendirme yapılmasına.29.05.2018.02

 

 

 

 

KARAR:3

Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı. 29.05.2018.02

KARAR:4

Dilek ve temenniler dinlendi. 29.05.2018.02

Haber Tarihi : 8/6/2018
Paylaş