KARAR:1

Odamıza gelen ve Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen T.C. Sakarya 1. İş Mahkemesi’nin 2018/95 Esas sayı ve 05/03/2017 tarihli yazısı görüşüldü.

Dava konusu, 2018 yılı Ocak ayı bir öğün yemek ücretinin, 9,00TL+KDV olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.13.04.2018/02

 

Haber Tarihi : 8/6/2018
Paylaş