KARAR:1

Meslek Grubumuzun üyeleri karşısında sadece rakamla ifade edilen bir tanım ile anılmak yerine örneğin (23.meslek grubu) grup üyelerinin faaliyetlerini ifade eden bir tanımla anılmasının gerekli olduğunu yaptığımız toplantı sonucunda değişiklik yapılarak “Metal İşleme ve Konstrüksiyon”  olarak  kullanılmasını, diğer gruplarda da meslek içeriklerinin belirtilmesinin faydalı olacağını arz ederiz.02.05.2018/03

KARAR:2

Profesyonel bir çalışma ile  üyelerimizin fiziki imkanları, makine, teçhizat ve personel sayısının belirlenerek  Sanayi envanterinin çıkarılması için çalışma yapılmasına.02.05.2018/03

KARAR:3

Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı. 02.05.2018/03

KARAR:4

Dilek ve temenniler dinlendi. 02.05.2018/03

Haber Tarihi : 8/6/2018
Paylaş