KARAR:1

Odamıza gelen ve Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen T.C. Sakarya Valiliği Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü’nün 31/01/2018 tarih ve 69064893-310.50-1325 sayılı, 05/02/2018 tarih ve 69064893-310.80.02-[54030104082]-1567 sayılı, 12/02/2018 tarih ve 69064893-310.50-[54010107016]-1903 sayılı, 16/02/2018 tarih ve 69064893-310.80.01-[54010106416]-2148 sayılı, 05/02/2018 tarih ve 69064893-310.80.02-[54010100097]-1548 sayılı, 19/02/2018 tarih ve 69064893-310.80.02-[54160145542]-2253 sayılı, 09/03/2018 tarih ve 69064893-310.80.01-[54030100667]-3268 sayılı, 14/03/2018 tarih ve 69064893-000-[47-159]3525 sayılı, 07/03/2018 tarih ve 69064893-310.80.01-[54030100674]-3119 sayılı, 13/03/2018 tarih ve 69064893-310.80.02-[54010105001]-3463 sayılı, 14/03/2018 tarih ve 69064893-310.20.01-[54110101885]-3477 sayılı, 16/03/2018 tarih ve 69064893-310.80.02-[54010106832]-3667 sayılı,  T.C. Sakarya Valiliği Defterdarlık Uzmanları Koordinatörlüğü’nün 23/02/2018 tarih ve 60151828-660-2538 sayılı, 16/03/2018 tarih ve 60151828-660-3657 sayılı, 27/03/2018 tarih ve 60151828-660-4018 sayılı, T.C. Pamukova Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 26.02.2018 tarih ve 61293397-622.03-169/309 sayılı, T.C. Pamukova Kaymakamlığı Malmüdürlüğü’nün 12/02/2018 tarih ve 77494016-150.02.02-44 sayılı, T.C. Sakarya Valiliği Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün 20/02/2018 tarih ve 15680096-622.03-E.115091 sayılı, T.C. Orman Genel Müdürlüğü Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü Adapazarı Orman İşletme Müdürlüğü’nün 06/03/2018 67803372-756.02-E.484809 sayılı, T.C. Sakarya Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 02/03/2018 tarih ve 28392088-754-E.4489172 sayılı, T.C. Ferizli Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 03/04/2018 tarih ve 27609825-0-E.644/913 sayılı değer tespiti hakkındaki yazıları görüşüldü.

İlgili kurumlardan gelen bedel tespit taleplerinin Komite Üyemiz Emrullah TERZİOĞLU tarafından yapılmasına, tespit edilecek fiyatların adı geçen kuruma yazılı olarak bildirilmesine.11.04.2018/02

KARAR:2

Odamıza gelen ve Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı 1. Bölge Müdürlüğü – Sakarya Şube Müdürlüğü’nün 26.03.2018 tarih ve 95942774-415-72674 sayılı macera parkuru işletmeciliği muammen bedel tespiti hakkındaki yazısı görüşüldü.

Söz konusu tespitin Komite Üyemiz Emrullah TERZİOĞLU tarafından yapılmasına, tespit edilecek fiyatların adı geçen kuruma yazılı olarak bildirilmesine..11.04.2018/02

KARAR:3

Odamıza gelen ve Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen T.C. Geyve Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2017/556 Esas sayı ve 01/03/2018 tarihli yazısı görüşüldü.

Dava konusu, davalı iş yerinde 01/08/2017 ile 28/08/2017 tarihleri arasında ilgili işyerinde güvenlik görevlisi olarak bir işçisinin Ağustos 2017 tarihi itibari ile net ve brüt maaşının, aralarında özel bir sözleşme yok ise, 2017 yılı için sendikasız olarak asgari ücret üzerinden 28 günlük maaş hesabının brüt 1.659,00TL, net 1.186,08TL (agi hariç) olabileceği, her kurum için Yüksek Hakem Kurul Başkanlığı’nın farklı veriler vermesinden dolayı değişkenlik göstermesi sebebiyle sendikalı maaş hesabı yapılamadığı kanaatlerimizin ilgili mahkemeye bildirilmesine.11.04.2018/02

KARAR:4

Odamıza gelen ve Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen T.C. Geyve Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2017/524 Esas sayı ve 01/03/2018 tarihli yazısı görüşüldü.

Dava konusu, davalı iş yerinde 01/08/2017 ile 28/08/2017 tarihleri arasında ilgili işyerinde güvenlik görevlisi olarak bir işçisinin Ağustos 2017 tarihi itibari ile net ve brüt maaşının, aralarında özel bir sözleşme yok ise, 2017 yılı için sendikasız olarak asgari ücret üzerinden 28 günlük maaş hesabının brüt 1.659,00TL, net 1.186,08TL (agi hariç) olabileceği, her kurum için Yüksek Hakem Kurul Başkanlığı’nın farklı veriler vermesinden dolayı değişkenlik göstermesi sebebiyle sendikalı maaş hesabı yapılamadığı kanaatlerimizin ilgili mahkemeye bildirilmesine.11.04.2018/02

KARAR:5

Odamıza gelen ve Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen T.C. Sakarya 1. İş Mahkemesi’nin 2017/875 Esas sayı ve 23/02/2018 tarihli yazısı görüşüldü.

Dava konusu, 07/12/2007 ile 10/08/2013 tarihleri arasında, yaklaşık 6 yıl kadar spor liderliği ve yaşam koçluğu olarak çalışan, bir işçinin 10/08/2013 tarihinde alabileceği emsal ücretin, aralarında özel bir sözleşme yok ise, belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücretin % 30 fazlası  olabileceği (803,68x1.30=1.044,78TL) kanaatimizin ilgili mahkemeye bildirilmesine.11.04.2018/02

KARAR:6

Odamıza web sayfası iletişim bölümüne gelen ve Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen Hüseyin Dinçer HÜRCAN’ın 10.04.2018 tarihli yazısı görüşüldü.

Meslek komitesinin ilgili üyeleri ile tapu dairelerinin ziyaret edilmesine.11.04.2018/02

KARAR:7

Kooperatif üyelerimizden gelen taleple, nefes kredisi kullanımında tarımsal kalkınma kooperatiflerinin destekten faydalanması konusunda, destek verilen sektörler bazında nace kodlarının talep edilmesi, TOBB ve KGF’ye yazı yazılarak, daha önceden desteklerden faydalanan tarımsal kalkınma kooperatiflerinin, bu dönemdeki nefes kredisi destek statüsüne de alınması ile ilgili gereğine.11.04.2018/02

Haber Tarihi : 21/6/2018
Paylaş