KARAR:1

            Yönetim Kurulumuz tarafından Komitemize havale edilen Meslek grubu adımının yeniden             belirlenmesi hakkındaki yazısı görüşüldü.

Meslek grubumuzun isminin Danışmanlık ve Emlak Müşavirliği olmasına. 06.06.2018/04

 

 

            KARAR:2

            Yönetim kurulumuz tarafından Komitenize havale edilen Hakem, Bilirkişi ve Ekspertiz             ücretleri araştırması hakkındaki rapor görüşüldü.

Söz konusu rapor komitemizde görüşülmüş olup, Bilirkişi ve Ekspertiz raporlarının  ücretinin; Arifiye-Adapazarı-Erenler-Serdivan ilçe sınırları dahilinde 300 TL(üçyüztürklirası)  diğer ilçelerin  sınırlarında ise  %25 fazlası olarak belirlendiğini.06.06.2018/04

 

            KARAR:3

            Genel Sekreterliğin Odamız üyelerinin verilerinin güncellenmesi ile ilgili üye talebi yazısı             görüşüldü. 06.06.2018/04

Üyelerimizin verilerinin güncellenmesi ile ilgili yapılacak olan çalışmalara Meslek Komitesi Başkanımız Hüseyin BALTA’nın görevlendirilmesine.06.06.2018/04

           

 

KARAR:4

Meslek grubu üyelerimize mevcut teşvik programları hakkında Sakarya Üniversitesinin desteği ile Komite yedek üyesi Prof.Hakan Serhat Soyhan(Makine Mühendisi), tarımsal kalkınma koop. adına  Dr. Mustafa Özdemir(Gıda Mühendisi) katılımları ile seminer verilmesine ve meslek grubu üyelerimizin sektör hakkındaki problemlerin görüşülmesi için 04 Temmuz 2018 Çarşamba günü saat:16:00’da Odamız Ali Coşkun Konferans Salonunda toplantı yapılmasına. Toplantıya Odamız Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyelerininde davet edilmesine, toplantıda alınacak kararların meslek grubu üyelerimize mail ile gönderilmesine,  Toplantının günü ve saati ile ilgili meslek grubu üyelerimize mail ve sms ile bilgilendirme yapılmasına, söz konusu toplantıdaki ikramların Odamız bütçesinden karşılanmasına.06.06.2018/04

 

KARAR:5

05 Haziran 2018 30442 nolu resmi gazetede yayınlanan Emlak yasasının resmi gazetede yayınlanmasından dolayı emlak sektöründe faaliyet gösteren üyelerimize resmi gazetede yasa ile ilgili bölümlerin sayfalarının e-mail ile yollanmasına. Konu hakkında yerel basında ve Odamız web sitesinde haber yapılmasına ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bu yasa ile ilgili üyelerimiz adına teşekkür edilmesine.06.06.2018/04

 

KARAR:6

Komite toplantılarından 1 gün önce gönderilen bilgilendirme ve gündem maillerinin komite üyelerimizin gündem hakkında hazırlıklı gelebilmeleri için  en az 5 iş günü önceden yollanmasına.06.06.2018/04

 

 

KARAR:7

Gurubumuzda mevcut olan eğitim ve danışmanlık şirketlerinin olması sebebi ile Odamızda yapılacak olan eğitim programlarının yıllık planının yapılarak içeriklerinin ilgili meslek komiteleri tarafından belirlenerek üyelere bildirilmesine. Eğitimcilerin meslek komitesi tarafından seçilmesine.06.06.2018/04

KARAR:8

Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı. 06.06.2018/04

KARAR:9

            Dilek ve temenniler dinlendi. 06.06.2018/04

 

 

Haber Tarihi : 21/6/2018
Paylaş