KARAR:1

Meslek Grubumuzun üyeleri karşısında sadece rakamla ifade edilen bir tanım ile anılmak yerine örneğin (31.meslek grubu) grup üyelerinin faaliyetlerini ifade eden bir tanımla anılmasının gerekli olduğunu yaptığımız toplantı sonucunda değişiklik yapılarak “Bilişim ve Telekomünikasyon” olarak  kullanılmasını, arz ederiz.17.05.2018.02

            KARAR:2

Odamıza gelen ve Meslek komitemize havale edilen Rekabet Kurumu 3.Denetim ve Uygulama Dairesi Başkanlığının 17.04.2018 tarih ve 618132209-622.03-E.4961 sayılı yazısı görüşüldü.

Malumatın hasıl olduğuna.17.05.2018.02

            KARAR:3

Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C Sakarya 1.İş Mahkemesi’nin  2018/81 Esas Sayı ve 11/04/2018 tarihli yazısı görüşüldü.

Dava konusu, davalı işyerinde 4 yıllık bir tecrübeye sahip muhasebe evrak görevlisinin Nisan 2016 itibari ile net ve brüt maaşının aralarında özel bir sözleşme yok ise, o tarihteki asgari ücret  olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.17.05.2018.02

KARAR:4

Kamuoyuna Duyuru: Sektörümüzün en mühim sorunlarından biri 5809 sayılı Elektronik haberleşme kanunun girişimcilerimize mağduriyet yaratmasıdır. Biz Satso üyesi olan Gsm işi ile iştigal eden her meslektaşımızı bu kanunun düzeltilmesi, sözleşmelerdeki imzayı atan personel sorumludur maddesinin işlerlik kazandırılması için Bakanlığı göreve davet ediyoruz bunun içinde TOBB önderliğinde Mobisad  Derneği bir imza kampanyası başlatmıştır. Yayınladığımız linkte verilen adrese tıklayarak bir imzada geleceğimiz ve sektörümüz için üyelerimizin konuya sahip çıkmalarını istiyoruz,  Bilişim ve Telekomünikasyon Meslek Komitesi  olarak Gsm Birliği ve meslektaşlarımızın haklarının daha iyi daha yaşanılabilir şartlara kavuşturulması için dün olduğu gibi bugünde çalışmalarımız devam edecektir. Tarihi daha sonra belirlenmek üzere  hat açılımlarında imzalanan evrakların kanuna uygun olup olmadığının teyidi için Odamız bünyesinde eğitim düzenlenmesine, söz konusu konu hakkında Odamız Basın ve Halkla İlişkiler Servisi tarafından  yerel basında ve yerel internet haber sitelerinde haber yapılmasına, Odamız web sayfasında yayınlanmasına.17.05.2018.02

KARAR:5

Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.17.05.2018.02

KARAR:6

Dilek ve temenniler dinlendi.17.05.2018.02

Haber Tarihi : 21/6/2018
Paylaş