KARAR:1

Meslek Komitemizin aylık olağan toplantılarının, her ayın 3’üncü haftasının Çarşamba günlerinde saat 10:00’da yapılmasına, toplantılarla ilgili davetlerin komite üyelerinin e-posta adreslerine e-posta gönderilerek ve cep telefon numaralarına sms gönderilerek yapılmasına.16.04.2018/01

KARAR:2

Oda ve Borsalarda Hakem, Bilirkişi ve Eksper Listelerini Düzenleme Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmeliği gereği, mahkemeler ve resmi kurumlar tarafından Odamızdan istenecek hakem, bilirkişi ve ekspertiz görevlendirmelerinde meslek grubumuzla ilgili konularda aşağıda isimleri yazılan kişilerin görevlendirilmesine.16.04.2018/01

Hakem – Bilirkişi:

Asil:                                                          Yedek:

1- Tuncay BÜYÜKASLAN                           1-Osman KAYNAKÇIOĞLU

2- Haluk GÜLTEPE                                    2-Emre BEŞİR

 

Ekspertiz:

Asil:                                                Yedek:

1-Erol ÇALIŞKAN                            1- Cengiz ÖZCAN

KARAR:3

Meslek Grubumuzun üyeleri karşısında sadece rakamla ifade edilen bir tanım ile anılmak yerine örneğin (33.meslek grubu) grup üyelerinin faaliyetlerini ifade eden bir tanımla anılmasının gerekli olduğunu yaptığımız toplantı sonucunda değişiklik yapılarak “33 Meslek Grubu- Makina  ve Otomasyon Sistemleri Üreticileri”  olarak  kullanılmasını, diğer gruplarda da meslek içeriklerinin belirtilmesinin faydalı olacağını arz ederiz.16.04.2018/01

KARAR:4

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odasında oluşturulacak alt komisyonların örneğin; İhracatı geliştirme, Ar-Ge komisyonu gibi komisyonların oluşmasında üyelerimizin de komisyona dahil olması için komitemize komisyon oluşturulması ile ilgi bilgi verilmesini arz ederiz.16.04.2018/01

KARAR:5

Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.16.04.2018/01

KARAR:6

Dilek ve temenniler dinlendi.16.04.2018/01

Haber Tarihi : 21/6/2018
Paylaş