KARAR:1

Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın 24/04/218 tarih ve 98277481-755.02-E.13615 sayılı yazısında 480 kg 2 duraklı insan asansörünün rayiç fiyatının teknik şartnameye istinaden 150.000 TL (+- %10) olabileceği kanaatimizin ilgili kuruma yazılı olarak bildirilmesine. 16.05.2018/02

KARAR:2

Günümüzde katma değeri yüksek ürünler üreterek, ihracattın birim kilogram değerinin yükseltilmesi için katma değeri yüksek makineler üretilmesi önemini tüm üreticilere hissetirmek için otomasyonun önemini vurgulayan ve otomasyonun farkındalığını oluşturacak olan “OTOMASYONUN ÖNEMİ” konulu bir otomasyon haftası düzenlenmesi ile ilgili olarak Yönetim Kurulumuzun görüşlerini aldıktan sonra otomasyon haftası için bir tarih ve yer belirleyerek öneminin anlatılması için Komitemiz tarafından bir iş planı hazırlanması düşünülmektedir. Fikrimizin uygunluna bilirliği konusunda pozitif görüşleriniz sonrasında Komitemiz iş planı ve bütçesi hakkında Odamıza bir sunum sağlayacaktır bilgilerinize arz olunur.16.05.2018.02

KARAR:3

Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.16.05.2018/02

KARAR:4

Dilek ve temenniler dinlendi. 16.05.2018/02

Haber Tarihi : 21/6/2018
Paylaş