KARAR:1

Meslek Grubumuzun üyeleri karşısında sadece rakamla ifade edilen bir tanım ile anılmak yerine örneğin (34.meslek grubu) grup üyelerinin faaliyetlerini ifade eden bir tanımla anılmasının gerekli olduğunu yaptığımız toplantı sonucunda değişiklik yapılarak “Müteahhitlik Hizmetleri”   olarak  kullanılmasını, arz ederiz.30.05.2018.02

 

 

            KARAR:2

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın  22 şubat 2018 tarih 30340 sayılı resmi gazetede yayınlanarak 01 Haziran 2018 tarihinde yürürlüğe girmesi planlanan “OTOPARK YÖNETMELİĞİNİN” ileri bir tarihe ertelenmesi gerektiğini düşünmekteyiz. Çünkü otopark yönetmeliğinin bazı maddelerinin uygulanabilirliği pratikte çok zor olacağından tekrardan düzenlenmesi gerekmektedir. Aynı zamanda ülkemizde bulunan ekonomik sıkıntılardan dolayı inşaat sektörünün ivme kaybettiği bir dönemde  denk gelmesi sektörün önünü daha çok kesecektir. Konu hakkında Çevre ve Şehircilik Bakanlığına iletilmesi için TOBB’ a yazı yazılmasına. Konu hakkında Odamız Basın ve Halkla İlişkiler Servisi tarafından yerel basında haber yapılmasına.30.05.2018.02

 

Haber Tarihi : 21/6/2018
Paylaş