Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. Geyve Asliye Hukuk Mahkemesi (İş Mahkemesi Sıfatıyla)  28/05/2018 tarih ve 2018/242 Esas sayılı yazısı görüşüldü.

Dava konusu22/05/2015-17/08/2016  tarihleri arasında kaynakçı, makine yağlamacı olarak çalışan 10 yıllık mesleki deneyimi bulunan  bir işçinin 2016 yılı Ağustos ayı itibari ile net ve brüt ücretin, aralarında özel bir sözleşme yok ise o tarihteki asgari ücret miktarı olabileceği  kanaatimizin ilgili mahkemeye yazılı bildirilmesine.06/06/2018/04


Haber Tarihi : 21/6/2018
Paylaş