KARAR: 1
Jandarma Bölgesi'nde çalışan işyerlerinde,  Jardarma tarafından her ay düzenli olarak alınması gereken çalışan işçi bildirimlerinin alınmadığından dolayı; SGK Kurumunca kayıtdışı olduğu zannedilerek idari para cezaları işyerlerine kesilmektedir. Yönetim Kurulumuzca sorunun çözümüne yönelik ilgili merciler nezdinde gerekli girişimlerde bulunmasına. 07.10.2010.21
KARAR: 2
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.07.10.2010.21
KARAR: 3
Dilek ve temenniler dinlendi. 07.10.2010.21
Haber Tarihi : 18/10/2010
Paylaş