KARAR:1

Yönetim Kurulumuzca Komitemize havale edilen Meslek Grubu üyelerinin faaliyetini ifade eden tanımların belirlemesi konusu görüşüldü. “2. Meslek Grubu – Alt Yapı İnşaat Faaliyetleri, Maden Ocakları ve Mermerciler”  olarak grubun tanımının belirlenmesine ve Yönetim Kurulunca uygun görülmesi halinde web sayfasında ve mobil uygulamada komite isminin yanında açıklama olarak yayınlanmasına.03.05.2018/03

KARAR:2

Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.03.05.2018/03

KARAR:3

            Dilek ve temenniler dinlendi.03.05.2018/03
Haber Tarihi : 22/6/2018
Paylaş