KARAR:1

Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C. Geyve Asliye Hukuk Mahkemesinin 2018/204 Esas sayı ve 08/05/2018 tarihli yazısı görüşüldü.

Dava konusu, davalı iş yerinde 14/11/2015 ile 02/08/2016 tarihleri arasında hızlı tren inşaatı şantiyesinde uzun süreli konaklayarak kazı ekibi işçisi olarak çalışan 10 yıllık mesleki deneyimi bulunan bir işçisinin Ağustos 2016 tarihi itibari ile net ve brüt maaşının, sendikalı ve sendikasız olarak, aralarında özel bir sözleşme yok ise, belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret miktarı olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.07.06.2018/04

 

 

KARAR:2

Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C. Geyve Asliye Hukuk Mahkemesinin 2018/256 Esas sayı ve 29/05/2018 tarihli yazısı görüşüldü.

Dava konusu, davalı iş yerinde 12/09/2013-11/09/2014 ile 30/09/2015-03/09/2016 tarihleri arasında hızlı tren inşaatı şantiyesinde uzun süreli konaklayarak tünel işçisi daha sonrada roder operatörü olarak çalışan 5 yıllık mesleki deneyimi bulunan bir işçisinin Eylül 2016 tarihi itibari ile net ve brüt maaşının, aralarında özel bir sözleşme yok ise, belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret miktarı olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.07.06.2018/04

 

 

KARAR:3

Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C. Geyve Asliye Hukuk Mahkemesinin 2018/258 Esas sayı ve 29/05/2018 tarihli yazısı görüşüldü.

Dava konusu, davalı iş yerinde 18/03/2015 ile 28/02/2018 tarihleri arasında hızlı tren inşaatı şantiyesinde uzun süreli konaklayarak tünel işçisi olarak çalışan 5 yıllık mesleki deneyimi bulunan bir işçisinin Şubat 2018 tarihi itibari ile net ve brüt maaşının, sendikalı ve sendikasız olarak, aralarında özel bir sözleşme yok ise, belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret miktarı olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.07.06.2018/04

 

 

KARAR:4

Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C. Geyve Asliye Hukuk Mahkemesinin 2018/262 Esas sayı ve 29/05/2018 tarihli yazısı görüşüldü.

Dava konusu, davalı iş yerinde 13/11/2016-20/03/2017 ile 24/11/2017-10/03/2018 tarihleri arasında hızlı tren inşaatı şantiyesinde uzun süreli konaklayarak tünel işçisi olarak çalışan 5 yıllık mesleki deneyimi bulunan bir işçisinin Mart 2018 tarihi itibari ile net ve brüt maaşının, sendikalı ve sendikasız olarak, aralarında özel bir sözleşme yok ise, belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret miktarı olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.07.06.2018/04

 

 

 

KARAR:5

Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C. Geyve Asliye Hukuk Mahkemesinin 2018/264 Esas sayı ve 29/05/2018 tarihli yazısı görüşüldü.

Dava konusu, davalı iş yerinde 15/07/2016 ile 27/03/2018 tarihleri arasında hızlı tren inşaatı şantiyesinde uzun süreli konaklayarak tünel işçisi olarak çalışan 3 yıllık mesleki deneyimi bulunan bir işçisinin Mart 2018 tarihi itibari ile net ve brüt maaşının, sendikalı ve sendikasız olarak, aralarında özel bir sözleşme yok ise, belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret miktarı olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.07.06.2018/04

 

 

KARAR:6

Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C. Geyve Asliye Hukuk Mahkemesinin 2018/260 Esas sayı ve 29/05/2018 tarihli yazısı görüşüldü.

Dava konusu, davalı iş yerinde 17/07/2013 ile 18/07/2016 tarihleri arasında hızlı tren inşaatı şantiyesinde uzun süreli konaklayarak gece bekçisi olarak çalışan 5 yıllık mesleki deneyimi bulunan bir işçisinin Temmuz 2016 tarihi itibari ile net ve brüt maaşının, aralarında özel bir sözleşme yok ise, belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret miktarı olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.07.06.2018/04

 

 

KARAR:7

Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C. Geyve Asliye Hukuk Mahkemesinin 2018/254 Esas sayı ve 28/05/2018 tarihli yazısı görüşüldü.

Dava konusu, davalı iş yerinde 25/11/2013 ile 06/06/2015 tarihleri arasında hızlı tren inşaatı şantiyesinde uzun süreli konaklayarak tünel işçisi olarak çalışan 2 yıllık mesleki deneyimi bulunan bir işçisinin Haziran 2015 tarihi itibari ile net ve brüt maaşının, sendikalı ve sendikasız olarak, aralarında özel bir sözleşme yok ise, belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret miktarı olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.07.06.2018/04

 

 

KARAR:8

Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.07.06.2018/04

 

KARAR:9

            Dilek ve temenniler dinlendi.07.06.2018/04
Haber Tarihi : 22/6/2018
Paylaş