KARAR:1

Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. Sakarya 1. İş Mahkemesi’nin 2017/944 Esas Sayı ve 20/03/2018 tarihli yazısı görüşüldü.

Dava konusu, 8 yıllık mesleki kıdemi bulunan ve satış temsilcisi olarak çalışan bir kişinin 2016 yılı itibariyle alabileceği emsal ücretin brüt ve net tutarının, aralarında özel bir sözleşme yok ise net 1700-TL (binyediyüztürklirası) olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.13.04.2018.02

KARAR:2

Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyelerinin almış olduğu karar doğrultusunda market ve toptancı esnafının ürünlerini ve fiyatları duyurmak için yapmış olduğu el ilanlarından tanesine 10 Kuruş bedel alması Sakarya’daki yerel marketlerimizin ve toptancılarımızın işletme giderlerini arttırarak İlimizdeki ulusal marketlerle rekabet etme şansını zorlaştırmaktadır. Esnafımızın bu ilanlar ile işlerini ve cirolarını arttırma hedefi Belediyelerin bu uygulamaları ile  olumsuz yönde etkilendirmektedir. Belediyelerimizin yerel esnafımızı korumak ve desteklemek adına  almış olduğu kararı tekrar gözden geçirilmesini ilgili konu hakkında Büyükşehir Belediyesine ve İlçe Belediyelerimize yazı yazılmasına.13.04.2018.02

Haber Tarihi : 24/6/2018
Paylaş