KARAR:1

Yönetim Kurulumuzca Komitemize havale edilen Meslek Grubu üyelerinin faaliyetini ifade eden tanımların belirlemesi konusu görüşüldü. “Toptan ve Perakende Gıda ”  olarak grubun tanımının belirlenmesine ve Yönetim Kurulunca uygun görülmesi halinde web sayfasında ve mobil uygulamada komite isminin yanında açıklama olarak yayınlanmasına.06.06.2018/04

 

 

KARAR:2

Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. Sakarya 1. İş Mahkemesi’nin 2017/861 Esas Sayı ve 27/04/2018 tarihli yazısı görüşüldü.

Dava konusu, 14/10/2014 – 14/06/2017 tarihleri arasında, yaklaşık 3 yıl kadar satış danışmanı ve reyon sorumlusu olarak çalışan bir işçinin 2017 yılında alabileceği emsal ücretin, aralarında özel bir sözleşme yok ise  o tarihdeki asgari ücret miktarı  olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.06.06.2018/04

 

 

KARAR:3

Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. Sakarya 1. İş Mahkemesi’nin 2017/861 Esas Sayı ve 29/05/2018 tarihli yazısı görüşüldü.

Dava konusu, toplamda 8 yıl kıdemi olan, davalı işyerinde 14/10/2014 – 14/06/2017 tarihleri arasında yaklaşık 2 yıl kadar satış danışmanı ve reyon sorumlusu olarak çalışan bir işçinin 14/06/2017 tarihinde alabileceği emsal ücretin, aralarında özel bir sözleşme yok ise   o tarihdeki asgari ücret miktarı olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.06.06.2018/04

 

 

KARAR:4

Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. Gebze 8. İş Mahkemesi’nin 2018/55 Esas Sayı ve 24/05/2018 tarihli yazısı görüşüldü.

Dava konusu, bir şirkette satış temsilcisi olarak çalışan bir kişinin 15/05/2011 tarihinden günümüze kadar alması muhtemel net ve brüt ücretlerin, aralarında özel bir sözleşme yok ise belirtilen tarihten günümüze kadar asgari ücret miktarları olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.06.06.2018/04

 

KARAR:5

Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.06.06.2018/04

 

KARAR:6

            Dilek ve temenniler dinlendi.06.06.2018/04
Haber Tarihi : 24/6/2018
Paylaş