KARAR: 1
KOSGEB'in  tarım ve hayvancılık alanındaki desteklerine yönelik KOSGEB temsilciliğince  komitemize bilgilendirme yapılmış olup malumat hasıl olduğuna. 05.10.2010.21
KARAR: 2
Düzce Valiliği Zübeyde Hanım kız teknik ve meslek lisesi Müdürlüğü'nün rayiç fiyat tespiti ile ilgili  121/191 sayılı yazısı olup görüşüldü.
Komite üyemiz Muzaffer Güneş'in konuyla ilgili çalışma yapmasına. 05.10.2010.21
KARAR: 3
Bir sonraki  meslek komitesi toplantımızda Doğu Marmara kalkınma ajansı   -MARKAM- Odamız  temsilciliğince  MARKAM destek ve çalışmaları hakkında komitemize bilgilendirme yapılması  hususunun yönetim kuruluna arzına05.10.2010.21
KARAR: 4
Meslek gurubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.05.10.2010.21
KARAR: 5
Dilek ve temenniler dinlendi. 05.10.2010.21
Haber Tarihi : 18/10/2010
Paylaş