KARAR:1

Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. Geyve Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2017/719 Esas Sayı ve 08/01/2017 tarihli yazısı görüşüldü.

Dava konusu, davalı iş yerinde 28/06/2012 ile 05/12/2017 tarihleri arasında alakart (ızgara) ustası olarak çalışan bir işçisinin Aralık 2017 tarihi itibari ile net ve brüt maaşının, aralarında özel bir sözleşme yok ise, net 2.100-TL olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.11.04.2018/02

KARAR:2

Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. Sakarya 1. İş Mahkemesi’nin 2017/887 Esas Sayı ve 12/01/2018 tarihli yazısı görüşüldü.

Dava konusu, 08/03/2008 – 19/10/2016 tarihleri arasında, yaklaşık 8 yıl kadar olarak mutfak personel sorumlusu olarak çalışan bir işçinin 19/10/2016 tarihinde alabileceği emsal ücretin, aralarında özel bir sözleşme yok ise, net 2.000-TL olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.11.04.2018/02

KARAR:3

Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. Sakarya 1. İş Mahkemesi’nin 2017/440 Esas Sayı ve 15/02/2018 tarihli yazısı görüşüldü.

Dava konusu, 11 yıllık kıdemi bulunan ve personel müdürü (lokanta, restaurant, kafeterya gibi işletmelerde) olarak çalışan bir kişinin 03/03/2017 tarihi itibariyle alabileceği emsal ücretin brüt ve net tutarının, aralarında özel bir sözleşme yok ise, net 2.300-TL olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.11.04.2018/02

KARAR:4

Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. Sakarya 2. İş Mahkemesi’nin 2017/423 Esas Sayı ve 15/03/2018 tarihli yazısı görüşüldü.

Dava konusu, 04/12/2003 – 2017 Mayıs ayı arasında yaklaşık 14 yıl kadar aşçı olarak görev yapan bir kişinin alabileceği ücretin, aralarında özel bir sözleşme yok ise, 2017 yılı itibarı ile net 2.500-TL olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.11.04.2018/02

KARAR:5

Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. Sakarya 1. İş Mahkemesi’nin 2017/952 Esas Sayı ve 26/02/2018 tarihli yazısı görüşüldü.

Dava konusu, Kafeterya&restaurant alanında faaliyet gösteren bir işletmede 12 yıllık mesleki kıdemi olan ve mutfak şefi olarak çalışan bir kişinin 01.06.2017 itibariyle alabileceği emsal ücretin, aralarında özel bir sözleşme yok ise,net 2.250-TL olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.11.04.2018/02

KARAR:6

Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. Sakarya 1. İş Mahkemesi’nin 2017/1018 Esas Sayı ve 27/02/2018 tarihli yazısı görüşüldü.

Dava konusu, temizlik ve bulaşık işinde 2 yıllık mesleki kıdemi bulunan şahsın 2017 yılı 8. ayı itibariyle alabileceği emsal ücretin, aralarında özel bir sözleşme yok ise, belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret miktarı olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.11.04.2018/02

KARAR:7

Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. Sakarya 1. İş Mahkemesi’nin 2017/1084 Esas Sayı ve 06/03/2018 tarihli yazısı görüşüldü.

Dava konusu, altı yıllık mesleki kıdemi bulunan mutfak elemanı ve hausekeeping elemanı olarak çalışan şahsın 2017 tarihi itibariyle alabileceği emsal ücretin, aralarında özel bir sözleşme yok ise, belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret miktarı olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.11.04.2018/02KARAR:8

Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. Sakarya 1. İş Mahkemesi’nin 2017/1113 Esas Sayı ve 20/03/2018 tarihli yazısı görüşüldü.

Dava konusu, yaklaşık 2 yıllık tecrübeye sahip bir mağaza kasiyerinin 30/04/2017 tarihi itibari ile alabileceği ortalama aylık miktarının, aralarında özel bir sözleşme yok ise, belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret miktarı olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.11.04.2018/02KARAR:09

Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.11.04.2018/02KARAR:10

Dilek ve temenniler dinlendi.11.04.2018/02


Haber Tarihi : 24/6/2018
Paylaş