KARAR:1

Odamıza gelen ve Yönetim Kurulumuzca Komitemize havale edilen T.C. Sakarya 1. İş Mahkemesi’nin 2018/95 Esas sayı ve 05/03/2018 tarihli yazısı görüşüldü.

Dava konusu, 2018 yılı Ocak ayı bir öğün yemek ücretinin, 7,75TL+KDV olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.25.04.2018/03

KARAR:2

Yönetim Kurulumuzca Komitemize havale edilen Meslek Grubu üyelerinin faaliyetini ifade eden tanımların belirlemesi konusu görüşüldü. “5 Yiyecek, İçecek ve Konaklama Hizmetleri”  olarak grubun tanımının belirlenmesine ve Yönetim Kurulunca uygun görülmesi halinde web sayfasında ve mobil uygulamada komite isminin yanında açıklama olarak yayınlanmasına.25.04.2018/03

KARAR:3

Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.25.04.2018/03

KARAR:4

            Dilek ve temenniler dinlendi.25.04.2018/03
Haber Tarihi : 24/6/2018
Paylaş