KARAR:1

Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. Sakarya 2. İş Mahkemesi’nin 2018/71 Esas Sayı ve 30/03/2018 tarihli yazısı görüşüldü.

Dava konusu, yurt binası inşaatında; demirle ilgili işler, su ve kalorifer tesisatı ve yangın söndürme tesisatı yapımı gibi işlerde, kaynakçı olarak çalışan bir işçinin, 2016 yılı Aralık ayında alabileceği emsal ücretin, aralarında özel bir sözleşme yok ise, belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret miktarının %30 fazlası olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.11.04.2018/02

KARAR:2

Mesleki yeterlilik belgesi kapsamında 18-19 Nisan 2018 tarihlerinde GAZMER firması ile 2 Mayıs 2018 tarihinde UGETAM firması ile Odamızda sınavlar yapılmasına, sınavlarla ilgili Basın ve Halkla İlişkiler Servisi tarafından yerel basında haber yapılmasına.11.04.2018/02

KARAR:3

            Yeni seçilen Meslek Komitesi Asil ve Yedek Üyelerinin katılımıyla AGDAŞ Genel Müdürünün ziyaret edilmesine, ziyaretle ilgili Özel Kalem Servisi tarafından randevu alınmasına, ziyaretle ilgili Basın ve Halkla İlişkiler Servisi tarafından yerel basında haber yapılmasına.11.04.2018/02
Haber Tarihi : 24/6/2018
Paylaş