KARAR:1

Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen Bilal Kısacık’ın 3 adet fatura tasdiki hakkındaki 02.05.2018 tarihli yazısı görüşüldü.

Komitemizce yapılan araştırma ve değerlendirme sonucu yazı konusu Bilal Kısacık’ın 20.04.2018 tarih ve A5748 seri sıra nolu, 30.03.2018 tarih A5743 seri sıra nolu ve 20.12.2017 tarih A5736 seri sıra nolu faturaları piyasa rayiçlerine uygun görülmüş olup fatura tasdikinin Odamız Ticaret ve Belgeler Servisi’nce yapılmasına.02.05.2018/03

KARAR:2

Yönetim Kurulumuzca Komitemize havale edilen Meslek Grubu üyelerinin faaliyetini ifade eden tanımların belirlemesi konusu görüşüldü. “7. Meslek Grubu – Isıtma, Soğutma ve Mekanik Tesisatçılar”  olarak grubun tanımının belirlenmesine ve Yönetim Kurulunca uygun görülmesi halinde web sayfasında ve mobil uygulamada komite isminin yanında açıklama olarak yayınlanmasına.02.05.2018/03

KARAR:3

Mesleki yeterlilik belgesi kapsamında 10 Mayıs 2018 tarihinde UGETAM firması ile Odamızda Doğalgaz Isıtma ve Gaz Yakıcı Cihazlarla ilgili sınavlar yapılmasına. 02.05.2018/03

KARAR:4

Mesleki yeterlilik belgesi kapsamında 4 Mayıs 2018 tarihinde GAZMER firması ile Odamızda sınavlar yapılmasına.02.05.2018/03

KARAR:5

            11 Mayıs 2018 Tarihinde saat 15:00’de Odamızda, iş kazaları işverenin yükümlülüğü ve risk değerlendirmesi konuları oyun ve etkinlikler yoluyla iş sağlığı ve güvenliği uzmanı tarafından meslek grubu üyelerimize aktarılacaktır, bu etkinliğin Bilişim ve Planlama Servisi tarafından meslek grubu üyelerimize  e posta gönderilerek duyurulmasına, etkinlikle ilgili Basın ve Halkla İlişkiler Servisi tarafından yerel basında haber yapılmasına.02.05.2018/03
Haber Tarihi : 24/6/2018
Paylaş