KARAR: 1 
Yunus ÇİLOĞLU Kız Teknik ve Meslek Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri
Bölümü Öğretmeni Günay HASDEMİR'in de Komitemizin toplantısına katılmış olup,  Komitemiz alt sektörü olan yiyecek-içecek hizmetleri sektöründe, Odamızla müştereken mesleki bir eğitim ve işbirliği protokolü çerçevesinde kalifiye elaman yetiştirme teklifi ile ilgili 14/07/2010 tarihli dilekçesi ekindeki taslak protokol ve şifahi açıklamaları olup, görüşüldü.
Taslak protokol Komitemizce de uygun görülmekle, 2011/Ocak ayında kursun açılabilmesi için çalışma şartlarının oluşturulup, protokolün karşılıklı olarak imzalanması ve Şubat/2011 sertifikalı olacak bu kursun başlatılması teklifimizin Yönetim Kuruluna arzına.05.10.2010. 
KARAR:2
Komitemizin 07/04/2010 tarih ve 03 nolu Oturumunun  1 nolu kararı ile aldığımız, AB  fonlarından yararlanılması konusunda proje çalışmamızın, araştırmamız üzerine  Yunus ÇİLOĞLU Kız Teknik ve Meslek Lisesi tarafından hazırlanan ve kabul edilen projenin kapsamıyla çakışması üzerine, bu faaliyetin dondurulması, kabul edilen projenin içerisindeki 18 öğrencinin SATSO ve Okul amblemli kıyafet ve donanımlarıyla desteklenmesine ve çocuklarımızın SATSO'dan bu donanımlarla (kaban, yelek, tshirt, kazak, sırt çantası, kırtasiye malzemeleri, şapka, tanıtıcı kimlik, pantolon, şemsiye, hediyelik tabak gibi) bir basın toplantısıyla, yurtdışında görecekleri eğitimlere yolcu edilmesine. 05.10.2010.
KARAR:3
Şu anki Fen Lisesinin olduğu yere Turizm ve Otelcilik Meslek Lisesi kurulması düşünülmektedir. Ayrıca bu alana uygulama oteli yapılacağından, staj yapacak öğrenciler, bu uygulama otelinde gerçek hayattan uzak ve bu uygulama otelinin haksız rekabete sebebiyet vereceğinden, biz Sakarya'lı Otelciler olarak sektörün ihtiyacı olan bu öğrencilerin kendi otellerimizde staj yapmalarının daha uygun olacağı görüşündeyiz. Yönetim Kurulumuzun Şehrin ve öğrencilerin ihtiyacı olmadığına inandığımız bu uygulama otelinin açılmaması konusunda Yönetim Kurulumuzca ilgili merciiler nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmasına.05.10.2010.
KARAR:4
Yönetim Kurulumuzca Komitemize havale edilen alkollü ve müzikli eğlence yerleri işletmecilerini temsilen Osman ÇOBAN'ın (Cadde Pub) dilekçesi görüşüldü. Yönetim Kurulumuzca yetkili mercilerle temasa geçip üyelerimiz isteklerinin kanunlar çerçevesinde yerine getirilmesi hususunda çalışma yapılmasına. 05.10.2010.
Haber Tarihi : 18/10/2010
Paylaş