KARAR:1

Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C. Geyve Asliye Hukuk Mahkemesinin 2018/230 Esas sayı ve 10/05/2018 tarihli yazısı görüşüldü.

Dava konusu, davalı iş yerinde 21/08/2013 ile 05/04/2018 tarihleri arasında hızlı tren inşaatı şantiyesinde uzun süreli konaklayarak  bahçıvan ve tesisat işçisi olarak çalışan 10 yıllık mesleki deneyimi bulunan bir işçisinin 2018 yılı Nisan ayı tarihi itibari ile net ve brüt maaşının, sendikalı ve sendikasız olarak, aralarında özel bir sözleşme yok ise,   belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret miktarının % 25 fazlası olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.06.06.2018/05 

 

KARAR:2

Yetkili firmaların komitemize yaptığı talep doğrultusunda 25.06.2018 – 29.06.2018 tarihi aralığında AGDAŞ’tan sektör sorunlarını görüşmek üzere toplantı randevusu alınmasına.06.06.2018/05  

 

KARAR:3

Mekanik tesisat sektöründe bulunan ustalarımızın, uygulamaya yönelik karşılaştığı sorun ve çözüm önerilerinin dile getirileceği, karşılıklı görüş alışverişinin yapılacağı bir panelin 04 Temmuz 2018 tarihinde saat 16:00’da Odamızın 1 Nolu Toplantı Salonunda gerçekleştirilmesine.06.06.2018/05  

 

KARAR:4

Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.06.06.2018/05

 

KARAR:5

            Dilek ve temenniler dinlendi.06.06.2018/05
Haber Tarihi : 24/6/2018
Paylaş