KARAR:1

Yönetim Kurulumuzca Komitemize havale edilen Meslek Grubu üyelerinin faaliyetini ifade eden tanımların belirlemesi konusu görüşüldü. “8. Meslek Grubu – Mobilya, Halı ve Ev Dekorasyon Ürünleri Ticareti”  olarak grubun tanımının belirlenmesine ve Yönetim Kurulunca uygun görülmesi halinde web sayfasında ve mobil uygulamada komite isminin yanında açıklama olarak yayınlanmasına.02.05.2018/02

KARAR:2

Geçmiş dönemlerde uygulandığı gibi sektörümüzdeki durgunluğun aşılabilmesi için sektörümüzdeki KDV oranının %18’den %8’e düşürülmesi konusunda ve meslek grubumuz üyelerince sıkça dile getirilen yük taşımacılığında tonaj uygulamasının getirdiği sıkıntıların giderilmesi konusunda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne Ticaret ve Belgeler Servisi tarafından yazı yazılmasına.02.05.2018/02

KARAR:3

Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.02.05.2018/02

KARAR:4

            Dilek ve temenniler dinlendi.02.05.2018/02
Haber Tarihi : 24/6/2018
Paylaş