KARAR:1

            Yönetim Kurulumuzca Komitemize havale edilen Meslek Grubu üyelerinin faaliyetini ifade eden tanımların belirlemesi konusu görüşüldü. “Elektrik –Elektronik ve Elektromekanik Grubu”  olarak grubun tanımının belirlenmesine ve Yönetim Kurulunca uygun görülmesi halinde web sayfasında ve mobil uygulamada komite isminin yanında açıklama olarak yayınlanmasına.10.05.2018/02

KARAR:2

T.C. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın 30/03/2018 tarih ve 95884994-045.01-E.00000038691 sayılı rayiç fiyat tespiti hakkındaki yazısı görüşüldü.

Söz konusu imalatlara ait proje ve  teknik şartnamesi elimizde olmadığı için rayiç fiyatların tespit edilemediğinin ilgili kuruma Ticaret ve Belgeler Servisi tarafından yazılı olarak bildirilmesine.10.05.2018/02

KARAR:3

Meslek komitesi olarak Sakarya Üniversitesi Elektrik Bölüm Başkanlığı ziyaret edilmesine ve  önümüzdeki dönem ile ilgili yapılacak olan eğitim seminerlerinin ve teknik gezi  programlarının görüşülmesine, söz konusu ziyaretin Odamız Basın ve Halkla İlişkiler Servisi tarafından Odamız web sayfasında ve yerel basında haber yapılmasına.10.05.2018./02

KARAR:4

Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.10.05.2018/02

KARAR:5

            Dilek ve temenniler dinlendi.10.05.2018/02
Haber Tarihi : 24/6/2018
Paylaş