KARAR:1

Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C. Sakarya 3. İş Mahkemesinin 03/05/2018 tarih ve 2017/634 Esas sayılı yazısı görüşüldü.

Dava konusu, elektrik sayaçlarının değiştirilmesi işinde çalışan bir işçinin Ekim 2015 tarihinde alacağı emsal ücretin, aralarında özel bir sözleşme yok ise ve yapılan işin teknik bir bilgi gerektirmediğinden dolayı belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret miktarı olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.14.06.2018/03

  

KARAR:2

Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C. Sakarya 3. İş Mahkemesinin 03/05/2018 tarih ve 2017/647 Esas sayılı yazısı görüşüldü.

Dava konusu, elektrik sayaçlarının değiştirilmesi işinde çalışan bir işçinin Ekim 2015 tarihinde alacağı emsal ücretin, aralarında özel bir sözleşme yok ise ve yapılan işin teknik bir bilgi gerektirmediğinden dolayı belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret miktarı olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.14.06.2018/03

  

KARAR:3

Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.14.06.2018/03

 

KARAR:4

            Dilek ve temenniler dinlendi.14.06.2018/03
Haber Tarihi : 24/6/2018
Paylaş