KARAR:1

Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. Sakarya 1. İş Mahkemesi’nin 2017/1078 Esas Sayı ve 13/03/2018 tarihli yazısı görüşüldü.

Dava konusu, 17 yıllık mesleki kıdemi bulunan, gazeteci olarak çalışan şahsın 2017 yılı itibariyle alabileceği emsal ücretin, aralarında özel bir sözleşme yok ise, net 1800.TL (binsekizyüztürklirası) olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.12.04.2018/02

Haber Tarihi : 24/6/2018
Paylaş