KARAR:1

Yönetim Kurulumuzca Komitemize havale edilen Meslek Grubu üyelerinin faaliyetini ifade eden tanımların belirlemesi konusu görüşüldü. “12. Meslek Grubu –  Kitap, Kırtasiye, Basım, Reklam, Medya ve Yayın Kuruluşları”  olarak grubun tanımının belirlenmesine ve Yönetim Kurulunca uygun görülmesi halinde web sayfasında ve mobil uygulamada komite isminin yanında açıklama olarak yayınlanmasına.10.05.2018/03KARAR:2

Odamız tarafından  radyo, televizyon, internet yayın kuruluşlarına gönderilecek olan reklam ödemelerinin, Odamıza kayıtlı olan ilgili firmalara eşit şekilde dağıtılması;

Odamızın matbaa, reklam işleri ve basılı yayınlarının, 12.Meslek Grubu üyesi olan meslektaşlarımızın tercih edilmesi;

Tekliflerimizin Yönetim Kurulumuza arzına.10.05.2018/03KARAR:3

12.Meslek Komitesi olarak ekli dosyada sunduğumuz Dijital Pazarlama İleri Düzey Eğitimi ve Marka Yaratma ve Tutundurma konulu eğitimlerin Odamız toplantı salonlarının uygun olduğu bir tarihte katılımcılardan ücret alınarak yapılmasınına, etkinlikle ilgili tüm üyelerimize mail ve sms ile duyuru yapılmasınına, katılımcılara verilecek ikram ve öğle yemeğinin Oda bütçesinden karşılanmasına ve eğitimle ilgili çalışmaların İnsan Kaynakları ve Eğitim Servisi tarafından yapılmasına.10.05.2018/03KARAR:4

Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.10.05.2018/03KARAR:5

Dilek ve temenniler dinlendi.10.05.2018/03


Haber Tarihi : 24/6/2018
Paylaş