Sayın Üyemiz;

7307.19 GTİP’li demirden/çelikten boru bağlantı parçalarının ithalinde uygulanmakta olan gözetim miktarında değişiklik yapıldı. 19.06.2018 tarih ve 30453 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2018/12)" ile; aşağıdaki tabloda belirtildiği şekilde 7307.19 tarife pozisyonunda sınıflandırılan demirden veya çelikten boru bağlantı parçalarının ithalatında uygulanmakta olan gözetim miktarında değişiklik yapılmıştır. Ayrıca; A.TR dolaşım belgesi eşliğinde ithal edilen ve Avrupa Birliği’ne üye ülkelerden biri menşeli olan eşyanın ithalatında gözetim belgesi aranmayacağı ile ilgili ibare eklenmiş olup, 2010/10 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.Bilgilerinize sunulur.

Saygılarımızla,

 

Teyfik ÖZTÜRK
Genel Sekreter V.

 

Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

 

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası'nın tüm duyurularına ulaşmak için tıklayınız.

 

[{HTMLVIEW}]

[{UNSUBSCRIBE}]

Haber Tarihi : 25/6/2018
Paylaş