KARAR:1

Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. Geyve Asliye Hukuk Mahkemesinin 2018/174 Esas Sayı ve 10/04/2018 tarihli yazısı görüşüldü.

Dava konusu, davalı işyerinde 03/11/2012 ile 28/07/2017 tarihleri arasında muhasebe elemanı olarak çalışan 5 yıllık mesleki deneyimi bulunan bir işçisinin Temmuz 2017 tarihi itibari ile net ve brüt maaşının, sendikalı ve sendikasız olarak, aralarında özel bir sözleşme yok ise, belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret miktarı olabileceği kanaatlerimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.03.05.2018/02

KARAR:2

Yönetim Kurulumuzca Komitemize havale edilen Meslek Grubu üyelerinin faaliyetini ifade eden tanımların belirlemesi konusu görüşüldü. “Hırdavatçılar, Metal Ticareti ve Geri Dönüşümcüler”  olarak grubun tanımının belirlenmesine ve Yönetim Kurulunca uygun görülmesi halinde web sayfasında ve mobil uygulamada komite isminin yanında açıklama olarak yayınlanmasına.03.05.2018/02

KARAR:3

Ferizli Organize Sanayi bölgesi müteşebbis heyetinde olan Komite üyesi Ekrem KAYASAN’ın 30.04.2018 tarihinde  Yatırımcı ile  Ferizli Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğüne gittiğini, Organize Sanayi Müdürlüğünü ziyarette bulunduğunu, Yatırımcının Organize Sanayi Bölgesini beğendiğini ileri bir tarihte tekrar ziyaret edeceğini belirtmiştir .03.05.2018/02

KARAR:4

Meslek Komitesi üyelerimiz tarafından ziyaret edilen S.S Sakarya Geri Dönüşümcüler Toplu İşyeri Yapı Koop. tarafından ziyaret esnasında yapılan istek ve önerilerinde, ilk öncelik olarak 500-700 dönüm arasında yer talebinde bulunduklarını, Konu hakkında Ticaret ve sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile  bir araya gelerek  konu hakkında gerekli çalışmaların yapılarak Komitemize bilgi verilmesine.03.05.2018.02

KARAR:5

Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.03.05.2018/02

KARAR:6

            Dilek ve temenniler dinlendi.03.05.2018/02
Haber Tarihi : 25/6/2018
Paylaş