KARAR:1

Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. Geyve Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 13/03/2018 tarih ve 2018/125 Esas sayılı yazısı görüşüldü.

Dava konusu, davalıya ait eczanede 03.11.2008 ile 01.02.2018 tarihleri arasında eczacı kalfası olarak çalışan bir işçinin Şubat 2018 tarihi itibari ile net ve brüt maaşının, aralarında özel bir sözleşme yok ise, net 2.000-TL - 2.200-TL arasında olabileceği kanaatimizin ilgili mahkemeye yazılı bildirilmesine.12.04.2018/02
Haber Tarihi : 25/6/2018
Paylaş