KARAR:1

Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. Sakarya 1. İş Mahkemesi’nin 13/04/2018 tarih ve 2016/599 Esas sayılı yazısı görüşüldü.

Dava konusu, yaklaşık 8 yıllık tecrübeye sahip meslek lisesi muhasebe bölümü mezunu muhasebe görevlisi, muhasebe sorumlusu olarak görev yapan bir kişinin aylık alabileceği emsal ücretin, belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret miktarı olabileceği kanaatimizin ilgili mahkemeye yazılı bildirilmesine.03.05.2018/03

KARAR:2

Yönetim Kurulumuzca Komitemize havale edilen Meslek Grubu üyelerinin faaliyetini ifade eden tanımların belirlemesi konusu görüşüldü. “15. Meslek Grubu – Sağlık, Temizlik ve Kozmetik Ürünleri Ticareti  olarak grubun tanımının belirlenmesine ve Yönetim Kurulunca uygun görülmesi halinde web sayfasında ve mobil uygulamada komite isminin yanında açıklama olarak yayınlanmasına.03.05.2018/03

KARAR:3

            Meslek grubu üyelerimizin ziyareti esnasında üyelerimize bilgilendirme amaçlı ekli üye bilgilendirme metninin komitemiz tarafından dağıtılması hususunun onayının Yönetim Kurulumuza arzına.03.05.2018/03

KARAR:4

Sakarya İl Sağlık Müdürlüğüne, meslek grubu üyelerimizin sorunlarını görüşmek üzere Meslek Komitemiz tarafından Mayıs ayı içerisinde ziyaret gerçekleştirilmesine, söz konusu ziyaret için Özel Kalem servisimiz tarafından randevu alınmasına, ziyaretle ilgili Basın Yayın servisimiz tarafından yerel basında haber yapılmasına.03.05.2018/03

KARAR:5

Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.03.05.2018/03

KARAR:6

            Dilek ve temenniler dinlendi.03.05.2018/03
Haber Tarihi : 25/6/2018
Paylaş