KARAR: 1   
Meslek Komitemizce, Odamızın 26.Meslek Komitesinin  müşterek komite
toplantısı yapma teklifi uygun Komitemizce de uygun görülmüştür.08.10.2010.19
KARAR: 2
Mobilya sektörü satış ve montaj elemanlarına yönelik spesifik eğitim verilmesi
teklifimizin Yönetim Kuruluna arzına. 08.10.2010.19
KARAR:3
Adapazarı merkezinde ticaretin canlandırılması açısından işyerlerinin imar
açısından 3 kata çıkartılması hususunda Yönetim Kurulumuzca gerekli girişimlerde bulunulmasına. 08.10.2010.19 
KARAR: 4
Meslek Grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.08.10.2010.19
KARAR: 5
Dilek ve temenniler dinlendi.08.10.2010.19
Haber Tarihi : 18/10/2010
Paylaş