KARAR:1

Meslek Komitemizin aylık olağan toplantılarının, her ayın 3’üncü haftasının Perşembe günlerinde saat 10:00’da yapılmasına, toplantılarla ilgili davetlerin komite üyelerinin e-posta adreslerine e-posta gönderilerek ve cep telefon numaralarına sms gönderilerek yapılmasına.11.04.2018/01

 

KARAR:2

Oda ve Borsalarda Hakem, Bilirkişi ve Eksper Listelerini Düzenleme Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmeliği gereği, mahkemeler ve resmi kurumlar tarafından Odamızdan istenecek hakem, bilirkişi ve ekspertiz görevlendirmelerinde meslek grubumuzla ilgili konularda aşağıda isimleri yazılan kişilerin görevlendirilmesine.11.04.2018/01

 

Hakem – Bilirkişi:

Asil:                                        Yedek:

1-TÜRKAY BÜLBÜL         1-ÖZGÜR KAYA

2-LEVENT BAYRAKTAR  2-MUSTAFA TEKNECİ

 

Ekspertiz:

Asil:                            Yedek:

1- SADİ YAVUZ      1- ONUR DAĞHAN ŞAHİN

 

KARAR:3

Araç ruhsatları 2018 yılı itibariyle noterler aracılığıyla verilmeye başlanmıştır. Bu uygulama sonucunda trafik sigortası yapılmadan noterler tarafından araç ruhsatlarının teslim edilmesinden dolayı sigortasızlık oranının artacağı, kazalar sonrası uyuşmazlıklar maddi ve manevi oluşacak tüm hasarların sorun teşkil edeceği, adli mercilerde de yığılmaların olacağı, ilave iş yükü getireceği görülmektedir. Ayrıca satış sonrası plaka değişikliğinde noterler tarafından mevcut plaka sökülerek teslim alındığından, araç plakasız olarak trafikte dolaşmakta, polis kontrolü sonucu cezai işleme maruz kalmakta ve mağduriyet yaşanmaktadır. 

Zorunlu trafik sigorta poliçesini kesen levhaya kayıtlı sigorta acentesi (Hazine Müsteşarlığı tarafından yetkilendirilmiş, Türkiye Odalar Borsalar Birliği tarafından onaylı, fiziki ve teknik personel şartlarını tamamlamış, ilgili makamlara teminatlarını veren, denetlemesi ve kontrolü en kolay olan sigorta acentesi) tarafından ruhsat tesliminin yapılması (sigortasızlık oranının artmaması ve oluşacak kazalarda mağduriyetlerin yaşanmaması adına kamu yararının gözetilerek) bu konuda işleyişin tekrar değerlendirilerek düzenlenmesi hususunda Türkiye Odalar Borsalar Birliğine, Ticaret ve Belgeler Servisi tarafından yazı yazılmasına.11.04.2018/01KARAR:4

İptal poliçelerinin komisyon iadesinin kaldırılması hususu değerlendirildi.

Çeşitli iş kollarında olduğu gibi verilen hizmetin ya da yapılan işin daha sonra son kullanıcı tarafından iptal edilmesi halinde yapılan işle ilgili iptal işlemine istinaden verilen hizmetin karşılığı olan bedelin de kesilerek para iadesi yapılmaktadır.

Trafik sigortası poliçelerinin iptal olması durumunda, sigorta acentesinin vermiş olduğu hizmetin karşılığı olan komisyon ücretinin tamamının da sigortalının ödediği tutardan kesilerek iade işlemine konu yapılması Komitemiz tarafından talep edilmektedir.

Bu konuda uçak biletlerinde yolcu uçmadan (hiçbir hizmet almadan) biletini iptal ettirdiğinde bilet tutarından belli bir bedelin kesilerek iadesinin yapıldığı, özel okullarda ön kayıt yapıldıktan sonra (hiçbir hizmet almadan) kaydın iptalinde yatırılan bedelin bir kısmının kesilerek iade yapıldığı örneklerini de verebiliriz.

Trafik sigortası poliçelerinin düzenlenmesinde ve iptalinde (iki kez hizmet verilmesine rağmen) işlem hacmine bakılmaksızın, işlemi yapan acente tarafından vermiş olduğumuz hizmetle ilgili çok düşük miktarda hizmet bedeli kazanılmaktadır.

Tahakkuktan acentenin kazanmış olduğu komisyonun iptale konu olmadan (acentenin kazanmış olduğu komisyondan herhangi bir kesinti yapılmadan) geri kalan tutarın sigortalıya iade yapılması hususunda Odamız Ticaret ve Belgeler Servisi tarafından Türkiye Odalar Borsalar Birliğine yazı yazılmasına.11.04.2018/01

 

KARAR:5

Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.11.04.2018/01

 

KARAR:6

            Dilek ve temenniler dinlendi.11.04.2018/01
Haber Tarihi : 26/6/2018
Paylaş