KARAR:1

Yönetim Kurulumuzca Komitemize havale edilen Meslek Grubu üyelerinin faaliyetini ifade eden tanımların belirlemesi konusu görüşüldü. “16 – Sigortacılık ve Finans Meslek Grubu”  olarak grubun tanımının belirlenmesine ve Yönetim Kurulunca uygun görülmesi halinde web sayfasında ve mobil uygulamada komite isminin yanında açıklama olarak yayınlanmasına.24.05.2018/02 

 

KARAR:2

Meslek Komitemizin aylık olağan toplantılarına, komite yedek üyelerimizin de katılmasına, toplantılarla ilgili davetlerin komite asil ve yedek üyelerinin e-posta adreslerine e-posta gönderilerek ve cep telefon numaralarına sms gönderilerek yapılmasına.24.05.2018/02 

 

            KARAR:3

Sigorta Haftası etkinlikleri ile ilgili sigorta acentelerimize dağıtılmak üzere, sigorta tanıtımı için doküman - promosyonların, Ticaret ve Belgeler Servisimiz tarafından DASK’dan istenmesi teklifimizin yönetim kuruluna arzına.24.05.2018/02 

 

KARAR:4

Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) poliçe tanzim işlemlerinde hataların ortadan kalkması için adres kodunun girilmesine bağlı olarak;  Ada, pafta, parsel ve metrekare bilgisinin otomatik olarak poliçeye eklenmesi hususunda gerekli yapının sağlanması için Doğal Afet Sigortaları Kurumuna, Türkiye Belediyeler Birliğine, Türkiye Sigorta Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliğine, TOBB Sigortacılık Müdürlüğü ve SAİK’e  Ticaret ve Belgeler Servisimiz tarafından yazı yazılarak  konunun bu kurumlara aktarılmasına. 24.05.2018/02  

 

KARAR:5

Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.24.05.2018/02 

 

KARAR:6

Dilek ve temenniler dinlendi.24.05.2018/02

Haber Tarihi : 26/6/2018
Paylaş