KARAR:1

Meslek Komitemizin aylık olağan toplantılarının, her ayın son haftasının Salı günlerinde saat 16:00’da yapılmasına, toplantılarla ilgili davetlerin komite üyelerinin e-posta adreslerine e-posta gönderilerek ve cep telefon numaralarına sms gönderilerek yapılmasına.11.04.2018/01

KARAR:2

Oda ve Borsalarda Hakem, Bilirkişi ve Eksper Listelerini Düzenleme Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmeliği gereği, mahkemeler ve resmi kurumlar tarafından Odamızdan istenecek hakem, bilirkişi ve ekspertiz görevlendirmelerinde meslek grubumuzla ilgili konularda aşağıda isimleri yazılan kişilerin görevlendirilmesine.11.04.2018/01

Hakem – Bilirkişi:

Asil:                                        Yedek:

1- Cevdet KOÇ                      1- Erdoğan ŞENTÜRK

2- Mevlüt ÇELİK                  2- Şevki SARI

 

Ekspertiz:

Asil:                                        Yedek:

1- Çağlar BALTAOĞLU      1- KENAN ÇATALBAŞ

 

KARAR:3

Meslek Komitemizin çalışma usul ve esasları genel hatlarıyla belirlenmiş ve karara bağlanmıştır.11.04.2018/01

KARAR:4

Sakarya ve ülke ekonomisine katacakları değerler için Meclis Divanına, Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyelerine başarılar diliyoruz.11.04.2018/01

KARAR:5

Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.11.04.2018/01

KARAR:6

            Dilek ve temenniler dinlendi.11.04.2018/01
Haber Tarihi : 27/6/2018
Paylaş