KARAR:1

Yönetim Kurulumuzca Komitemize havale edilen Meslek Grubu üyelerinin faaliyetini ifade eden tanımların belirlemesi konusu görüşüldü. Komitemizce konu hakkında bütün üyelerimizi kapsayan grup adı için araştırma  ve çalışma yapmak üzere, Haziran ayı komite toplantımızda meslek grubumuzun tanımının belirlenmesine.29.05.2018/02

KARAR:2

Komitemize bağlı hafriyatçılar grubunun yetişmiş ağır iş makinaları operatörü ihtiyaçları her geçen gün artmaktadır. Geçmişte eleman açığı ilkokul sonrası çırakların şantiyede yetiştirilmesi ile kapatılmaktaydı. Günümüzde iş güvenliği ve zorunlu eğitim nedeni ile bu kaynaktan eleman açığı kapatılamamaktadır. Milli Eğitimle yapılacak işbirliği neticesinde Meslek Liselerinde Ağır İş Makinaları Operatörü bölümünün açılması fayda sağlayacaktır. Meslek komitemize bağlı hafriyatçılar söz konusu eğitim için kendi imkanlarını Meslek Liseleri ile paylaşarak açığın giderilmesi sağlanabilecektir. Meslek Liselerinde Ağır İş Makinaları Operatörlüğü bölümünün açılması hakkında İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne yazı yazılmasına.29.05.2018/02

KARAR:3

Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.29.05.2018/02

KARAR:4

Dilek ve temenniler dinlendi.29.05.2018/02

Haber Tarihi : 27/6/2018
Paylaş