KARAR:1

Yönetim Kurulumuzca komitemize havale edilen, Çevre Komisyonunun çalışmalarıyla ilgili öncelik verilmesi istenilen konuların komisyona iletilmesi hususu görüşüldü.

Malumat hasıl olduğuna.21.06.2018/03

 

KARAR:2

Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.21.06.2018/03

 

KARAR:3

Dilek ve temenniler dinlendi.21.06.2018/03

Haber Tarihi : 4/7/2018
Paylaş